satuhead

SATUN BLOGI

Suomi Areenan puheeni kirjoitettuna

Pankkiiritaustaltani olen tottunut miettimään seurauksia ja vaikutuksia. Tekemään intressivertailuita.

Tästä näkökulmasta katsottuna, Suomen tulee ottaa ehdottomasti paljon järeämpi ote kaivos- ja metallinjalostustoimintaan ja tulevaan akkuteollisuuteen. Suomessa olevista kaivoksista lähes kaikki, 80-90% on ulkomaisia. Ruotsalaiset, norjalaiset, venäläiset ja kansainväliset sijoittajat ja yritykset tykkäävät kaivaa ja jalostaa metalleja ja mineraaleja Suomessa. Täällä on hyvä infrastruktuuri, stabiili poliittinen järjestelmä, valtio on valmis sijoittamaan niin, ettei vaadi sananvaltaa, veroja ei penätä ja ympäristösäännökset ovat erittäin ymmärtäväisiä. Metallit ja niiden jalostustuotteet viedään enimmäkseen ulkomaille. Kun katson, mitä toiminnasta jää Suomeen, niin ihan oikeasti, kauhistun.

Suomessa olevista kaikista kaivoksista on tullut parhaana vuonna 30 miljoonaa yhteisöverotuloja. 0.03% Suomen yli sadan miljardin verotuloista. Työntekijöitä 6,000, puolet näistä urakoitsijoiden palveluksessa. 0.22% Suomen työvoimasta. Metallinjalostuskin on suureksi osaksi ulkomaisessa omistuksessa. Sekään ei työllistä enempää kuin 0.55% Suomen työvoimasta.

Saadaanko mitään?

Kaivokset tuottavat yli 70% Suomen jätteistä. Yli 90% ongelmajätteitä. Metallinjalostus käyttää yli 10% Suomen sähköstä. Ja toisin kuin kansalaiset, yritykset eivät maksa sähköveroakaan kuin nimeksi. En edes tiennyt aiemmin, että Suomessa on Euroopan suurin kultakaivos. Suuri, tottakai se tuottaa paljon Suomelle, mietin. Se on kaivanut lähes neljän miljardin edestä kultaa maaperästämme. Maksanut alta kaksikymmentä miljoonaa yhteisöveroja. Työllistää tuhat ihmistä. Puolet näistä urakoitsijoiden kautta. Ei ole paljoa Suomen 2,6 miljoonasta työllisestä. Sanoo sulkevansa kaivoksen kymmenen vuoden kuluttua. Vienyt silloin tarvitsemansa kullan maaperästämme. Mitä meille jää sitten? Paljon jätteitä siivottavaksi?

Tällä hetkellä olemme paljolti kuin Ghana. Sinne investoidaan ulkomaisten firmojen taholta paljon, sieltä viedään neljä kertaa enemmän metalleja kuin Suomesta. Ja se on maailman köyhimpien maiden joukossa. Huolimatta isoista ulkomaisista pääomainvestoinneista ja isosta viennistä.
Kun Suomessa 80-90% toiminnasta on ulkomaisissa käsissä, Ruotsissa vain 10-20%. Siellä valtio saa 2.2 miljardia euroa vuosittaisia verotuloja ja osinkoja kaivostoiminnasta ja metallinjalostuksesta, ja suurin osa jää omaan teollisuuteen.

Kanada edellyttää ulkomaisilta isoilta investoinneilta, että Kanadalle jää enemmän kuin se menettää. Norja on veloittanut 78%n suuruista yhteisöveroa öljyntuottajilta jo 1950-luvulta lähtien. Haluammeko olla kuten Norja, Ruotsi ja Kanada, ja pitää puolemme kun on kysymys ehtyvistä luonnonvaroistamme? Luonnonvaroistamme, jota maankuoreemme on luotu miljardien vuosien aikana, ja jotka noin vain voidaan kaivaa pois parissa kymmenessä vuodessa.
Vai kuten Ghana?

Toivon, että uuden kaivoslain kautta varmistamme, että teemme intressivertailuja ja pidämme Suomen puolia. Kuten sanoin, Suomen tulee ottaa ehdottomasti järeämpi ote kaivos- ja metallinjalostustoimintaan ja tulevaan akkuteollisuuteen.

___

Lähteet: Suomessa toimivien yhtiöiden yhteisöverotulot ja työllisyys: kaivosten yhteisvastuuraportit 2014-2020 ja yhtiöiden vuosiraportit 2020; yhtiöiden omistajat: www.money.cnn ja www.markeyscreener.com ja yhtiöiden nettisivut; toimialojen työllisyys: TEM toimialaraportit; Ruotsin kaivosteollisuuden tiedot: www.sgu.se, https://euagenda.eu: economic value of the Swedish mining cluster (pdf), yhtiöiden vuosiraportit 2020; Norjan öljyteollisuuden verotus: https://www.norskpetroleum.no/en/economy/petroleum-tax/; Ghanan kaivosteollisuuden investoinnit ja vienti: https://www.statista.com/…/foreign-direct-investment-fdi…/, https://www.tradecommissioner.gc.ca/…/market…/0006583.aspx…; https://www.statista.com/…/8612/mining-industry-in-ghana/…; Kanadan intressivertailusta: https://thelawreviews.co.uk/…/the-foreign-investment…/canada; Suomen jätteet: https://stat.fi/julkaisu/cktwkbch43uld0b55tv7g9oup; Suomen sähköntuontannon käyttö: https://www.motiva.fi/…/energian…/sahkon_hankinta_ja_kulutus Sähköveron alennus teollisuudelle: https://www.vero.fi/…/verot-ja…/valmisteverotus/sahkovero/