satuhead

SATUN BLOGI

Vaalikampanjani titteli on ”Omavaraisuuden puolesta”*

Omavaraisuudesta syntyy huoltovarmuus, turvallisuus ja vauraus. Omavaraisuudessa resursseja ei tuhlata eikä anneta pois alihintaan.
Koimme omavaraisuuden tärkeyden energiakriisissä. Nykyinen turvallisuuspoliittinen- ja taloustilanteemme tarvitsee omavaraisuutta, jotta huoltovarmuus toimii. Jotta turvallisuus pysyy. Jotta vaurautemme pystyy syntymään.

Omavaraisuuden avaimet eivät löydy ulkoisista pääomista: kannettu vesi ei kaivossa pysy. Tänään täällä ja huomenna muualla. Omavaraisuus nousee paikallisesta yrittäjyydestä, työstä ja tuottajista, energiasta, infrastruktuurista, luonnosta.

Kuitenkaan EU ei anna kuntien tai valtion vahvistaa paikallista tuotantoa ostoillaan vaan tyypillisesti isot, usein kansainväliset yhtiöt saavat sopimukset, ja pienet kuolevat pois. EU ei puutu kaupan ja teollisuuden määräävään hinnoitteluvoimaan alkutuottajia, pienyrityksiä tai kuluttajia kohtaan. Esimerkiksi Yara lannoitteissa ja Bayer torjunta-aineissa tekevät yhä isompia voittoja: hintojen nostot eivät siis johdu inflaatiosta, vaan määräävästä markkina-asemasta: ne yksinkertaisesti voivat nostaa hintoja. Tätä EU:n lainsäädäntö ei saisi sallia.

Sotejätit ovat saaneet ostaa pieniä tuottajia pois markkinoilta vuosikymmeniä, poistaen kilpailua ja hankkien työntekijöitä. Nyt kaksi vuotta sitten kertoivat alueille, että vanhusten hoivapalveluita ei tipu, elleivät hinnat nouse. Julkinen oli tilanteessa, missä sillä ei ollut vaihtoehtoa. Tätä EU:n lainsäädäntö ei saisi sallia.

EU velvoittaa meidät yhtiöittämään julkiset toiminnot, joilla on mahdollista kilpailua markkinoilla. Siten esimerkiksi sähköverkot ja muu elintärkeä infrastruktuuri yhtiöitettiin. Ja sitten kansainväliset Carunat voivat poimia ne salkkuihinsa. Nämä ovat tyypillisesti valtavien pääomasijoittajien hallussa: näiden päätehtävä on tehdä rahaa ja myydä pois. Esimerkiksi verkot ja muu infrastruktuuri rahoitetaan lainarahalla: tuotto on vakaata, koska me tarvitsemme energiaa ja muuta infrastruktuuria, ja siksi sitä on helppo rahoittaa. Pääomasijoittajat eivät maksa lainojen korkoja, vaan veloittavat siitä, ja kuluttajat maksavat lainojen ja pääoman korot. Sijoittajien lopullisista omistajista ei tyypillisesti ole tietoa, mikä voi olla jo sinällään turvallisuusriski. Se ei nosta omavaraisuutta. Ja siksi tähän täytyy saada muutos.

Omavaraisuudessa puhutaan myös EU:n omavaraisuudesta. Silloin kysymykseen tulee mm. kaivokset ja akkutehtaat. On tärkeää, että ne olisivat kriittiseen määrään asti kotimaisessa ja/tai kansallisessa omistuksessa, jotta intressit omavaraisuuden, talouden, innovaation, turvallisuuden, ympäristön ja kansalaisten kannalta yhtyisivät. Jotta kaivokset hyödyttäisivät paikallisia eniten, ja jotta hyödyt olisivat haittoja isommat. Olisi myös erittäin tärkeää, että innovoisimme, jotta pääsemme yhä nopeammin kiertotalouteen ja kehitämme yhä ennemmin metallien ja akkujen korvaavia materiaaleja ja saamme kaivokset ja akkutehtaat saasteettomiksi ja päästöttömiksi. Ja meidän on tärkeä pystyä sanomaan ei kaivoksille ja akkutehtaille, joista ei tule enempää hyötyä kuin haittaa tai jotka saastuttavat ja päästävät eivätkä huolehdi tarpeelliseen tekniikkaan ja teknologiaan, jotka uhkaavat erityislaatuista luontoa tai eivät kunnioita ihmisten ja muiden yritysten ja elinkeinojen oikeuksia.

EU:ssa tahdonkin työskennellä sen puolesta, että EU suojaa ja tukee paremmin paikallista infraa ja tuotantoa ja sitä kautta kansallista ja EU:n huoltovarmuutta, turvallisuutta, luontoa ja kansalaisten vaurautta. Ottaa esimerkkiä Ruotsin valtion energiaketjusta, omista kaivoksista, Northvoltista, pienyrityksistä ja teollisuudesta; start-upeista, jotka jäävät maahan ja kehittyvät isoiksi. Saksan perheyrityksistä talouden perustana. Kunkin maan vahvuuksista.
Pääomat, joita vihreään, digitaaliseen ja sotasiirtymään tarvitaan, ovat valtavia. Vihreä siirtymä sellaisenaan jo useita triljoonia vuoteen 2030 mennessä. Veronmaksajat ja kuluttajat ovat nettomaksajia, ja kansainväliset sijoittajat saavat tuotot. Kun siinä rinnalla valtiot ovat omavaraisia ja niiden yrittäjät, työntekijät, tuottajat, yritykset, teollisuus ja sitä kautta talous ja ympäristö on terveellä pohjalla, valtioiden on helpompi työskennellä toistensa kanssa yhteistyössä ja vahvassa rintamassa haasteiden edessä. Asettaa rajat kansainvälisille pääomasijoittajille. Siitä on hyvä kehittää innovaatioyhteistyötä ja tulevaisuutta yhdessä.

Satu Jaatinen, Eurovaaliehdokas numero 108. Olin investointipankkiiri (tittelini toimitusjohtaja) Lontoossa 25v. Nyt kunta- ja aluepäättäjä ja yrittäjä Päijät-Hämeessä.

* Toki minulla on muitakin tärkeitä aiheita, mm. valtioiden yhtenäisyys haasteiden edellä ja innovaatiopyörän (esim. kiertotalous, digitaalisuus ja AI ja niiden uhkien torjuminen, ympäristöteknologia, metallien ja akkujen korvilleet) käynnistämiseksi, lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyys ja valtioiden ja kansalaisten ottaminen mukaan lainsäädäntöprosessiin ja neuvotteluihin paljon aikaisemmassa vaiheessa, luonnon ja ihmisten tärkeys ilmastonmuutoksessa, turvallisuus- ja digikomissaarin viran perustaminen.