satuhead

SATUN BLOGI

Vanhanmallinen politiikka ei tuota optimaalisia tuloksia.

Sellaiset luutuneet perustoimintatavat kuin esimerkiksi että oikeisto rutiininomaisesti haluaa nostaa ALV:tä, jonka uskoo iskevän pienituloisiin ja vasemmisto tuloveroja, jonka uskoo iskevän suurituloisiin, tai oikeisto haluaa leikata palveluita ja vasemmisto ei tai oikeisto haluaa maksaa maksaa velkoja pois ja vasemmisto ei, oli talouden tilanne mikä tahansa, on sellaista politiikka, jonka toivon joutuvan unholaan.

Ei meillä ole varaa pelkkään minulle-ei sinulle ja uskomuksiin ja ismeihin tai edes pelkkiin arvoihin perustuvaan ajatteluun ja käyttäytymiseen.
Tällaista ajattelua on se että uskotaan, koska joskus joku joskus vuonna yksi ja kaksi kehitti asiasta teorian, tai koska joskus vuonna yksi ja kaksi joku asia toimi näin, niin siitä syntyy politiikka, jota viedään eteenpäin joka tilanteessa. Toki omien intressiryhmien puolustaminen on tarpeellista, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, koska se osuu myös omiin, jossain vaiheessa.

Toinen äärimmäisyys, missä kaikki puolet ovat samaa mieltä ratkaisuista, ei välttämättä ole sekään hyväksi. Nyt esimerkiksi yksi mantra, jonka puolueet laidasta laitaan ovat näyttäneet omaksuneen, on että me tarvitsemme kansainvälisten sijoittajien pääomia sisään ja sitä, että nämä kansainväliset sijoittajat vievät meiltä raaka-aineita ja tuotteita vientinä ulos. Toinen esimerkki on, että me tarvitsemme sotejätit tuottamaan sotepalveluita.
Mitä tarvitsemme tilalle?

Tarvitsemme konkreettisia vaikutus- ja vaikuttavuusarviointeja ennen päätöksentekoa. Tarvitsemme puolueita, jotka ajattelevat kokonaisuutta omien intressiensä ohella.

Konkreettinen tarkoittaa, että me arvioimme vaikutukset ja vaikuttavuuden konkreettisten esimerkkien kautta nykytilanteessa. Ymmärrämme markkinatilanteen ja talouden tilan taustalla.

Kokonaisuus tarkoittaa, että oikeisto ajattelee ja tekee päätöksiä siitä lähtien, mikä on hyväksi sekä pienituloisille että yrittäjille että isotuloisille ja teollisuudelle ja valtiolle ja vasemmisto ajattelee ja tekee päätöksiä siitä lähtien, mikä on hyväksi sekä pienituloisille että yrittäjille että isotuloisille ja teollisuudelle ja valtiolle.
Vaikutusarvio tarkoittaa, että mietitään ja lasketaan päätöksien vaikutuksia. Kun vero nousee tietyn verran eri ryhmille, mitä vaikutuksia sillä on näihin ryhmiin ja sitä kautta heidän käyttäytymiseensä ja mitä vaikutuksia tällä on talouteen ja ihmisten ja yritysten hyvinvointiin.

Vaikuttavuusarvio tarkoittaa, että mietitään ja lasketaan, miten vaikuttavia toimenpiteet ovat. Kuinka hyvin niillä saavutetaan juuri sitä, mitä haetaan.
Toki oma näkökulma ja ideologia ja arvomaailma värittää sitten lopullista päätöstä.

Mutta kun vaikutus- ja vaikuttavuusarviot on tehty, päätökset tehdään tietoisena mahdollisista riskeistä. Silloin ollaan todellisia päättäjiä.